No commission
340 RUB per m²
272 000 RUB
 • 800 sq.m.
Details >
No commission
350 RUB per m²
437 500 RUB
 • Floor level: Null
 • Floor type: Polymeric
 • Ceiling: 7.0 m.
 • 1 250 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Pisemskogo st., 9

m. Zaeltsovskaya
No commission
360 RUB per m²
2 102 400 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 7
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.3 m.
 • 6 000 sq.m.
Details >
No commission
30 000 RUB per m²
30 000 000 RUB
 • Floor level: Ramp
 • Number of gates: 3
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 9.1 m.
 • 1 000 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Belorusskaya st., 3

m. Zaeltsovskaya
No commission
33 340 RUB per m²
50 000 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 3
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.0 m.
 • 1 500 sq.m.
Details >
No commission
22 130 RUB per m²
8 850 000 RUB
 • 400 sq.m.
Details >
No commission
400 RUB per m²
700 000 RUB
 • 1 750 sq.m.
Details >
No commission
17 150 RUB per m²
24 000 000 RUB
 • 1 400 sq.m.
Details >
No commission
170 RUB per m²
209 000 RUB
 • 1 270 sq.m.
Details >
No commission
200 RUB per m²
400 000 RUB
 • 2 000 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Bolshevistskaya st., 177

m. Rechnoy vokzal
No commission
210 RUB per m²
1 116 500 RUB
 • Floor level: Null
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.0 m.
 • 5 500 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Tolmachevskaya st., 47

m. Ploshchad Marksa
No commission
260 RUB per m²
1 560 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 5
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.5 m.
 • 6 000 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Tayginskaya st., 6

m. Zaeltsovskaya
No commission
24 380 RUB per m²
390 000 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 17
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 10.0 m.
 • 16 000 sq.m.
Details >
No commission
20 890 RUB per m²
142 000 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 15
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 10.4 m.
 • 6 800 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Vybornaya st., 201

m. Oktyabrskaya
No commission
300 RUB per m²
450 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 4
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.0 m.
 • 1 500 sq.m.
Details >