No commission
290 RUB per m²
550 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 3
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 12.5 m.
 • 1 900 sq.m.
Details >
No commission
300 RUB per m²
330 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 3
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 6.0 m.
 • 1 100 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Tolmachevskaya st., 47

m. Ploshchad Marksa
No commission
340 RUB per m²
1 359 750 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 5
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 11.0 m.
 • 4 000 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Bogdana Khmelnitskogo st., 71

m. Zaeltsovskaya
No commission
300 RUB per m²
660 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.5 m.
 • 2 200 sq.m.
Details >
No commission
340 RUB per m²
190 400 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 4
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.0 m.
 • 560 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Severnaya st., 35

m. Zaeltsovskaya
No commission
530 RUB per m²
210 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Tile
 • Ceiling: 6.0 m.
 • 400 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Fabrichnaya st., 37

m. Ploshchad Lenina
No commission
290 RUB per m²
290 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 3.6 m.
 • 1 000 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, TETs-6 st., 1

m. Ploshchad Marksa
No commission
300 RUB per m²
840 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 4
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.1 m.
 • 2 800 sq.m.
Details >
No commission
220 RUB per m²
308 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.0 m.
 • 1 400 sq.m.
Details >
No commission
230 RUB per m²
276 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 5
 • Floor type: Bulk
 • Ceiling: 7.4 m.
 • 1 200 sq.m.
Details >
No commission
220 RUB per m²
242 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Bulk
 • Ceiling: 7.0 m.
 • 1 100 sq.m.
Details >
No commission
220 RUB per m²
330 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 3
 • Floor type: Bulk
 • Ceiling: 7.0 m.
 • 1 500 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, per. Arkhonskiy st., 2

m. Ploshchad Marksa
No commission
200 RUB per m²
140 000 RUB
 • Floor level: Ramp
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 4.3 m.
 • 700 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Tyumenskaya st., 1

m. Ploshchad Marksa
No commission
330 RUB per m²
178 500 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.0 m.
 • 550 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Vladimirovskaya st., 11

m. Ploshchad Garina-Mikhaylovskogo
No commission
320 RUB per m²
126 060 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.6 m.
 • 400 sq.m.
Details >