Warehouse

Novosibirsk, Tolmachevskaya st., 29

m. Ploshchad Marksa
No commission
290 RUB per m²
411 220 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Asphalt
 • Ceiling: 6.0 m.
 • 1 418 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Tolmachevskaya st., 31

m. Ploshchad Marksa
No commission
300 RUB per m²
780 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 4
 • Floor type: Asphalt
 • Ceiling: 6.0 m.
 • Division from: 1 200 sq.m.
 • 2 600 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Tolmachevskaya st., 33

m. Ploshchad Marksa
No commission
300 RUB per m²
361 500 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Floor type: Asphalt
 • Ceiling: 6.0 m.
 • 1 205 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Tolmachevskaya st., 25

m. Ploshchad Marksa
No commission
300 RUB per m²
420 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Asphalt
 • Ceiling: 6.0 m.
 • 1 400 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Tolmachevskaya st., 33

m. Ploshchad Marksa
No commission
270 RUB per m²
1 174 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 8
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 9.0 m.
 • Division from: 2 500 sq.m.
 • 4 350 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Okruzhnaya st., 23

m. Zaeltsovskaya
No commission
150 RUB per m²
135 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.8 m.
 • 900 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Okruzhnaya st., 25

m. Zaeltsovskaya
No commission
320 RUB per m²
89 600 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 1
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 5.2 m.
 • 280 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Bryullova st., 6a

m. Ploshchad Marksa
No commission
590 RUB per m²
850 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 4
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 8.0 m.
 • 1 450 sq.m.
Details >
No commission
35 720 RUB per m²
100 000 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 6
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 9.0 m.
 • 2 800 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Bogdana Khmelnitskogo st., 116

m. Zaeltsovskaya
No commission
300 RUB per m²
2 760 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 11
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 9.5 m.
 • Division from: 1 200 sq.m.
 • 9 200 sq.m.
Details >
No commission
280 RUB per m²
476 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 2
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 4.5 m.
 • 1 700 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Severnyy Proezd st., 47

m. Ploshchad Marksa
No commission
450 RUB per m²
2 700 000 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 6
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 12.0 m.
 • 6 000 sq.m.
Details >
No commission
180 RUB per m²
630 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 3
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.0 m.
 • Division from: 1 500 sq.m.
 • 3 500 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, Elektrozavodskaya st., 2/7

m. Berezovaya roshcha
No commission
280 RUB per m²
412 500 RUB
 • Floor level: 1.2 m
 • Number of gates: 1
 • Ceiling: 4.0 m.
 • Division from: 1 000 sq.m.
 • 1 500 sq.m.
Details >
Warehouse

Novosibirsk, 1-e Mochishchenskoe st., 1

m. Zaeltsovskaya
No commission
300 RUB per m²
444 000 RUB
 • Floor level: Null
 • Number of gates: 4
 • Floor type: Concrete
 • Ceiling: 7.0 m.
 • 1 480 sq.m.
Details >